Menu Sluiten

Welke stukken moet ik aanleveren na dat ik een woning heb bezichtigd en een van de appartementen wil huren?

Algemeen:

– Een duidelijk leesbare kleurenkopie van een geldige identiteitskaart of paspoort (voor- & achterzijde) volgens de richtlijnen van de
Rijksoverheid.
– Uittreksel Basisregistratie Personen met Adreshistorie (verkrijgbaar bij de gemeente waar u staat ingeschreven, niet ouder dan 1 maand)
– Echtscheidingsconvenant (indien u gescheiden bent, i.v.m. extra inkomsten of uitgaven)

Loondienst onbepaalde tijd:
– Overzicht arbeidsverleden van UWV (uw gewaarmerkte verzekeringsbericht inclusief arbeidsverleden en loongegevens)
– Werkgeversverklaring niet ouder is dan 3 maanden.
– Kopie laatste salarisstrook en kopie laatste bankafschrift laatste salarisstorting, waarbij uw bankrekeningnummer en salarisstorting
zichtbaar zijn.
– Bankafschrift van de bankrekening waarvan de huur zal worden betaald waarbij de tenaamstelling zichtbaar is.

Loondienst bepaalde tijd:
– Overzicht arbeidsverleden van UWV (uw gewaarmerkte verzekeringsbericht inclusief arbeidsverleden en loongegevens)
– Werkgeversverklaring niet ouder is dan 3 maanden.
– Kopie laatste salarisstrook en kopie laatste bankafschrift laatste salarisstorting, waarbij uw bankrekeningnummer en salarisstorting
zichtbaar zijn.
– Bankafschrift van de bankrekening waarvan de huur zal worden betaald waarbij de tenaamstelling zichtbaar is.

Ondernemer:
– Bewijs inschrijving Kamer van Koophandel (niet ouder dan 1 maand)
– Accountantsrapporten van de afgelopen twee jaar (getekend door uw accountant of boekhouder)
– Kopie laatste aangifte inkomsten-/vennootschapsbelasting
– Kopie bankafschrift zakelijke rekening (niet ouder dan 1 maand)
– Kopie bankpas zakelijke rekening
– Bankafschrift van de bankrekening waarvan de huur zal worden betaald waarbij de tenaamstelling zichtbaar is.